שיפוץ בזק

דירה בשכירות

3 חדרים

ראשון לציון

LOGO_C_HEFETZ-03.png